V盻 hテャnh th盻ゥc lテェn l盻孅 t盻ォ thテ。ng 10

Ngテy 25 thテ。ng 9 nトノ 2021

G盻ュi giテ。o viテェn, h盻皇 sinh h盻皇 vi盻n Ehle

                                                         H盻皇 vi盻n Ehle

Hi盻u trニー盻殤g Hagihara Daisaku

V盻 hテャnh th盻ゥc lテェn l盻孅 t盻ォ thテ。ng 10

 T盻ォ thテ。ng 10, gi盻 h盻皇 c盻ァa k盻ウ sau s蘯ス b蘯ッt ト黛コァu. Hi盻n nay, ph盻ァ Osaka, dニー盻嬖 danh nghトゥa lテ ト黛サ訴 sテ。ch ch盻創g lテ「y nhi盻m ch盻ァng Corona m盻嬖, ト疎ng ban b盻 tテャnh tr蘯。ng kh蘯ゥn c蘯・p nhニーng trong chテュnh ph盻ァ, cニ。 quan hテnh chテュnh s蘯ス xem xテゥt g盻。 b盻 l盻nh ban b盻 tテャnh tr蘯。ng kh蘯ゥn c蘯・p. S蘯ス ト柁ーa ra k蘯ソt lu蘯ュn vテo ngテy 28 thテ。ng 9. V盻嬖 lテス do ト妥ウ, hテャnh th盻ゥc lテェn l盻孅 t盻ォ thテ。ng 10 ト妥」 ト柁ー盻」c quy蘯ソt ト黛サ杵h nhニー dニー盻嬖 ト妥「y:

  1. Ngテy 28 thテ。ng 9, n蘯ソu cテウ quy蘯ソt ト黛サ杵h g盻。 b盻 l盻nh ban b盻 tテャnh tr蘯。ng kh蘯ゥn c蘯・p thテャ t盻ォ th盻ゥ 2, ngテy 11 thテ。ng 10 tr盻 ト訴 s蘯ス m盻 l蘯。i hテャnh th盻ゥc gi蘯」ng d蘯。y 窶很蘯ソt h盻」p gi盻ッa hテャnh th盻ゥc gi蘯」ng d蘯。y tr盻アc tuy蘯ソn vテ gi蘯」ng d蘯。y tr盻アc ti蘯ソp窶.
  2. B蘯・t k盻 quy蘯ソt ト黛サ杵h ngテy 28 thテ。ng 9 nhニー nテo ト訴 n盻ッa, t盻ォ th盻ゥ 6, ngテy 1 thテ。ng 10 ト黛コソn th盻ゥ 6, ngテy 8 thテ。ng 10, s蘯ス ti蘯ソp t盻・c hテャnh th盻ゥc gi蘯」ng d蘯。y tr盻アc tuy蘯ソn toテn di盻n.
  3. Cトハ c盻ゥ theo quy蘯ソt ト黛サ杵h ngテy 28 thテ。ng 9, s蘯ス thテエng bテ。o v盻 vi盻c m盻 l蘯。i hテャnh th盻ゥc gi蘯」ng d蘯。y k蘯ソt h盻」p vテo ngテy 29 thテ。ng 9.
  4. Quy ト黛サ杵h tham gia l盻孅 h盻皇 tr盻アc tuy蘯ソn toテn ph蘯ァn, l盻孅 h盻皇 k蘯ソt h盻」p v蘯ォn gi盻創g nhニー t盻ォ trニー盻嫩 ト黛コソn nay.

H蘯ソt

IMA Banner
Tera Banner
Kyuinn Banner
Syokugyo Banner
Kyouikusienn Programe
Rizicyo Ryugakuseitowa
Haswgawa Radoi