© ehle institute. All rights reserved.

お知らせ

NEWS

学園ニュース


2022年4月20日

Cấm về nước- xuất cảnh trong kỳ nghỉ lễ Golden Week

@import url(‘https://fonts.googleapis.com/css2?family=Quicksand:wght@700&disp…
2022年4月20日

关于禁止五一黄金周休假期间临时回国・离开日本的通知

2022年4月19日 致翼路学园的在校生们   翼路学园 校长 木村 多惠子     关于禁止五一黄金周休假期间临时回国・离…
2022年4月20日

Prohibition of temporary overseas travel during Golden Week Holiday

April 19th, 2022 To all students of Ehle Institute Ehle Institute Principal T…
2022年4月20日

ゴールデンウイークの一時帰国・海外渡航の禁止について

2022年4月19日 エール学園在校生の皆さんへ   エール学園 校長 木村 多惠子     ゴールデンウイークの一時帰国・…
2022年4月5日

インドネシアの大学 × 日本企業・団体 産官学オンライン交流会 

インドネシアの優秀な大学と日本の企業・行政・学校が連携したとても有意義な交流会です。 1.UNIVERSITAS PADJADJARAN(パジャジャラン大…
2022年3月24日

Chính sách quản lý giảng dạy từ tháng 4 năm 2022

Ngày 23 tháng 3 năm 2022 Trường học pháp nhân học viện Ehle Hiệu trưởng Hagih…
2022年3月24日

关于2022年4月起的授课运营方针

2022年3月23日 学校法人翼路学园 校长 萩原大作   关于2022年4月起的授课运营方针   致翼路学园的各位新生、在校生、教职…
2022年3月24日

About Class Policy from April 2022

March 23rd, 2022 Ehle Institute Principal Daisaku Hagihara   About Class…
2022年3月24日

2022年4月よりの授業運営方針について

2022年3月23日 学校法人エール学園 校長 萩原大作     2022年4月よりの授業運営方針について   エール学園新…
2022年2月9日

Ứng phó của nhà trường trước việc lây nhiễm nhanh trên diện rộng của chủng mới Corona

Ngày 7 tháng 2 năm 2022 Ứng phó của nhà trường trước việc lây nhiễm nhanh trê…

© All rights reserved. Powered by ehle institute.